ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านแร่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโ
โรงเรียนบ้านแร่มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,483,100.00 บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)    
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2558,05:59   อ่าน 4581 ครั้ง