ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโรงเรียนบ้านแร่
https://forms.gle/EqDPpTBqWk2DBbMR8 แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านแร่) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 
แจ้งผู้ปกครองหรือนักเรียนโรงเรียนบ้านแร่ กรอกแบบสำรวจในการเรียนออนไล์ตามลิ้งข้างบนด้วยค่ะเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2563,10:21   อ่าน 3671 ครั้ง