ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแร่ คว้ารางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับเขต
โรงเรียนบ้านแร่คว้าเหรียญรางวัลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ
24  เหรียญทอง
5 เหรียญเงิน
3 เหรียญทองแดง

โรงเรียนบ้านแร่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อเข้าแข่งขันระดับภาค 3 รายการ
1.การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 

      เด็กชายธนโชติ  พาชอบ     
      ครูผู้ฝึกซ้อม  
นางนุดาวัลย์  สัมฤทธิคุณากร

2.การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
     1. เด็กหญิงภาณุมาศ  สัพโส
     2. เด็กหญิงเกวลิน  สัพโส
     3. เด็กชายเจษฎา  เกื้อทาน   
     ครูผู้ฝึกซ้อม 
1. นางสารชา  เพิ่มพูล
                       2. นางรัตนา  จิตรเจริญ

3.การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
     1. เด็กหญิงปิยะพร  เพ็งพินิจ
     2. เด็กหญิงพรพิมล  คำควร
     3. เด็กชายสันธญา  สัพโส
    ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางสารชา  เพิ่มพูล
                      2. นางสาวจรวยพร   เบ็ญจา
 
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2561,10:31   อ่าน 554 ครั้ง