ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านแร่
บ้านแร่ หมู่ที่ ๑   ตำบลแร่  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๖๔๘๖๓
Email : banraeschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน